خانه / خبر تیزهوشان

خبر تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام مدارس شاهد تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تپه باباگنجه – تپه ترکمان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تپه باباگنجه – تپه ترکمان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان : آزمون مدارس تیزهوشان تپه باباگنجه – تپه ترکمان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه باباگنجه – تپه ترکمان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه باباگنجه – تپه ترکمان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تپه باباگنجه – تپه ترکمان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوهساره – گرجان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کوهساره – گرجان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کوهساره – گرجان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کوهساره – گرجان

ثبت نام مدارس شاهد کوهساره – گرجان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کوهساره – گرجان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کوهساره – گرجان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان : آزمون مدارس تیزهوشان کوهساره – گرجان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوهساره – گرجان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوهساره – گرجان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کوهساره – گرجان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یونسلو – یادگارلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان یونسلو – یادگارلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان یونسلو – یادگارلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد یونسلو – یادگارلو

ثبت نام مدارس شاهد یونسلو – یادگارلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد یونسلو – یادگارلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد یونسلو – یادگارلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو : آزمون مدارس تیزهوشان یونسلو – یادگارلو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یونسلو – یادگارلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یونسلو – یادگارلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی یونسلو – یادگارلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام مدارس شاهد کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کهنه ملالر – گاینجهدر سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کهنه ملالر – گاینجهطبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه : آزمون مدارس تیزهوشان کهنه ملالر – گاینجه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه ملالر – گاینجه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه ملالر – گاینجه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کهنه ملالر – گاینجه : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام مدارس شاهد گردکاشان – کوروش آباد ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گردکاشان – کوروش آباد در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گردکاشان – کوروش آباد طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد : آزمون مدارس تیزهوشان گردکاشان – کوروش آباد هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »