خانه / خبر تیزهوشان

خبر تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هوکانی سفلی – هوکانی علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هوکانی سفلی – هوکانی علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا : آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد هوکانی سفلی – هوکانی علیا

ثبت نام مدارس شاهد هوکانی سفلی – هوکانی علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هوکانی سفلی – هوکانی علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هوکانی سفلی – هوکانی علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هوکانی سفلی – هوکانی علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر کارت ورود به جلسه آزمونکارت ورود به جلسه تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام مدارس شاهد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر : آزمون مدارس تیزهوشان کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کانی‌گل علیا – کانی‌گوهر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بادکان – بانی‌گلان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بادکان – بانی‌گلان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان : آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بادکان – بانی‌گلان

ثبت نام مدارس شاهد بادکان – بانی‌گلان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بادکان – بانی‌گلان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بادکان – بانی‌گلان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بادکان – بانی‌گلان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گائیدر – گازرخانی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گائیدر – گازرخانی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گائیدر – گازرخانی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گائیدر – گازرخانی

ثبت نام مدارس شاهد گائیدر – گازرخانی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گائیدر – گازرخانی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گائیدر – گازرخانی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی : آزمون مدارس تیزهوشان گائیدر – گازرخانی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گائیدر – گازرخانی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گائیدر – گازرخانی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گائیدر – گازرخانی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آباد کیخسرو – تکیه هشمیز را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »