خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 10)

خبر تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاشکن – متلوان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاشکن – متلوان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی لاشکن – متلوان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

ثبت نام مدارس شاهد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه : آزمون مدارس تیزهوشان کوزه تپراقی – کولانکوه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو مدارس تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی هل‌آباد – ینگجه رضابیگلو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بقرآباد – بودالالو

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بقرآباد – بودالالو کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بقرآباد – بودالالو را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بقرآباد – بودالالو

ثبت نام مدارس شاهد بقرآباد – بودالالو ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بقرآباد – بودالالو در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بقرآباد – بودالالو طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو : آزمون مدارس تیزهوشان بقرآباد – بودالالو هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بقرآباد – بودالالو

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بقرآباد – بودالالو ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بقرآباد – بودالالو  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آسیاب‌درگاه – ابهرک

ثبت نام مدارس شاهد آسیاب‌درگاه – ابهرک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آسیاب‌درگاه – ابهرک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آسیاب‌درگاه – ابهرک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک : آزمون مدارس تیزهوشان آسیاب‌درگاه – ابهرک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسیاب‌درگاه – ابهرک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسیاب‌درگاه – ابهرک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آسیاب‌درگاه – ابهرک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

کارت ورود به جلسه تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد حسین‌آباد کوشکذر – خورانک طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک : آزمون مدارس تیزهوشان حسین‌آباد کوشکذر – خورانک هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کوشکذر – خورانک

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کوشکذر – خورانک ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی حسین‌آباد کوشکذر – خورانک  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گیلوان – لمعه‌دشت

ثبت نام مدارس شاهد گیلوان – لمعه‌دشت ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گیلوان – لمعه‌دشت در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گیلوان – لمعه‌دشت طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت : آزمون مدارس تیزهوشان گیلوان – لمعه‌دشت هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »