خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 2)

خبر تیزهوشان

ثبت نام مدارس شاهد ایزدخیل – بالازرین‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد ایزدخیل – بالازرین‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ایزدخیل – بالازرین‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ایزدخیل – بالازرین‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایزدخیل – بالازرین‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایزدخیل – بالازرین‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ایزدخیل – بالازرین‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ایزدخیل – بالازرین‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان : آزمون مدارس تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

ثبت نام مدارس شاهد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان مازولنگاسر – مجتمع مسکونی فرهنگیان را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پرده‌سر – پس‌چال

ثبت نام مدارس شاهد پرده‌سر – پس‌چال ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پرده‌سر – پس‌چال در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پرده‌سر – پس‌چال طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال : آزمون مدارس تیزهوشان پرده‌سر – پس‌چال هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرده‌سر – پس‌چال

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرده‌سر – پس‌چال ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پرده‌سر – پس‌چال  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پردارم – پرده‌سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پردارم – پرده‌سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی پردارم – پرده‌سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان پردارم – پرده‌سر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد پردارم – پرده‌سر

ثبت نام مدارس شاهد پردارم – پرده‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد پردارم – پرده‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد پردارم – پرده‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پردارم – پرده‌سر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان پردارم – پرده‌سر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان پردارم – پرده‌سر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

ثبت نام مدارس شاهد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

کارت ورود به جلسه تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست : آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان گالشکلا پایین – گاوزن‌محله رودبست  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »