خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 3)

خبر تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد ممرزکتی – منگل جنوبی

ثبت نام مدارس شاهد ممرزکتی – منگل جنوبی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد ممرزکتی – منگل جنوبی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد ممرزکتی – منگل جنوبی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی : آزمون مدارس تیزهوشان ممرزکتی – منگل جنوبی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ممرزکتی – منگل جنوبی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ممرزکتی – منگل جنوبی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی ممرزکتی – منگل جنوبی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سوته‌کلا – سهری

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سوته‌کلا – سهری کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سوته‌کلا – سهری را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سوته‌کلا – سهری

ثبت نام مدارس شاهد سوته‌کلا – سهری ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سوته‌کلا – سهری در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سوته‌کلا – سهری طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری : آزمون مدارس تیزهوشان سوته‌کلا – سهری هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سوته‌کلا – سهری

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سوته‌کلا – سهری ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سوته‌کلا – سهری  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سنگ‌بست – سنگ‌چال

ثبت نام مدارس شاهد سنگ‌بست – سنگ‌چال ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سنگ‌بست – سنگ‌چال در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سنگ‌بست – سنگ‌چال طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال : آزمون مدارس تیزهوشان سنگ‌بست – سنگ‌چال هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنگ‌بست – سنگ‌چال

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنگ‌بست – سنگ‌چال ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سنگ‌بست – سنگ‌چال  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی افسانه‌سرا – اله‌کاج

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی افسانه‌سرا – اله‌کاج ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی افسانه‌سرا – اله‌کاج  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج : آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد افسانه‌سرا – اله‌کاج

ثبت نام مدارس شاهد افسانه‌سرا – اله‌کاج ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد افسانه‌سرا – اله‌کاج در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد افسانه‌سرا – اله‌کاج طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج

کارت ورود به جلسه تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان افسانه‌سرا – اله‌کاج را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بره بیجه – بلتا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان بره بیجه – بلتا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان بره بیجه – بلتا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد بره بیجه – بلتا

ثبت نام مدارس شاهد بره بیجه – بلتا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد بره بیجه – بلتا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد بره بیجه – بلتا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا : آزمون مدارس تیزهوشان بره بیجه – بلتا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بره بیجه – بلتا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بره بیجه – بلتا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بره بیجه – بلتا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »