خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 3)

خبر تیزهوشان

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاغه سفلی – زاغه علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاغه سفلی – زاغه علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی زاغه سفلی – زاغه علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام مدارس شاهد سراب شهرک علیا – سرخه جوب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سراب شهرک علیا – سرخه جوب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سراب شهرک علیا – سرخه جوب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب : آزمون مدارس تیزهوشان سراب شهرک علیا – سرخه جوب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب شهرک علیا – سرخه جوب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب شهرک علیا – سرخه جوب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب شهرک علیا – سرخه جوب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل : آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام مدارس شاهد سراب حاجی پمق – سراب دوکل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سراب حاجی پمق – سراب دوکل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سراب حاجی پمق – سراب دوکل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سراب حاجی پمق – سراب دوکل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب حاجی پمق – سراب دوکل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب حاجی پمق – سراب دوکل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سراب حاجی پمق – سراب دوکل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله – دمامه

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله – دمامه ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی دروله – دمامه  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه : آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان دروله – دمامه مدارس تیزهوشان دروله – دمامه  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان دروله – دمامه  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد دروله – دمامه

ثبت نام مدارس شاهد دروله – دمامه ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد دروله – دمامه در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد دروله – دمامه طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله – دمامه

کارت ورود به جلسه تیزهوشان دروله – دمامه کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان دروله – دمامه را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شیرکش علیا – علی بدل

ثبت نام مدارس شاهد شیرکش علیا – علی بدل ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شیرکش علیا – علی بدل در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شیرکش علیا – علی بدل طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل : آزمون مدارس تیزهوشان شیرکش علیا – علی بدل هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرکش علیا – علی بدل

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرکش علیا – علی بدل ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شیرکش علیا – علی بدل  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی‌خیل – میدان‌سر

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی‌خیل – میدان‌سر ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی موسی‌خیل – میدان‌سر  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر : آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد موسی‌خیل – میدان‌سر

ثبت نام مدارس شاهد موسی‌خیل – میدان‌سر ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد موسی‌خیل – میدان‌سر در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد موسی‌خیل – میدان‌سر طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »