خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 4)

خبر تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر

کارت ورود به جلسه تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان موسی‌خیل – میدان‌سر را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد شامی‌کلا – رکابدارکلا

ثبت نام مدارس شاهد شامی‌کلا – رکابدارکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد شامی‌کلا – رکابدارکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد شامی‌کلا – رکابدارکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا : آزمون مدارس تیزهوشان شامی‌کلا – رکابدارکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شامی‌کلا – رکابدارکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شامی‌کلا – رکابدارکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی شامی‌کلا – رکابدارکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد چای‌باغ – بازیرکلا

ثبت نام مدارس شاهد چای‌باغ – بازیرکلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد چای‌باغ – بازیرکلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد چای‌باغ – بازیرکلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا : آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان چای‌باغ – بازیرکلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چای‌باغ – بازیرکلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چای‌باغ – بازیرکلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی چای‌باغ – بازیرکلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد میان‌رودبار – میرنا

ثبت نام مدارس شاهد میان‌رودبار – میرنا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد میان‌رودبار – میرنا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد میان‌رودبار – میرنا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا : آزمون مدارس تیزهوشان میان‌رودبار – میرنا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌رودبار – میرنا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌رودبار – میرنا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی میان‌رودبار – میرنا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سالده سفلی – سالده علیا

ثبت نام مدارس شاهد سالده سفلی – سالده علیا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سالده سفلی – سالده علیا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سالده سفلی – سالده علیا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا  کیفیت آموزشی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا : آزمون مدارس تیزهوشان سالده سفلی – سالده علیا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سالده سفلی – سالده علیا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سالده سفلی – سالده علیا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سالده سفلی – سالده علیا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچب‌محله – کرداب

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچب‌محله – کرداب ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی کچب‌محله – کرداب  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب : آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، در خرداد ماه ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان کچب‌محله – کرداب  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد کچب‌محله – کرداب

ثبت نام مدارس شاهد کچب‌محله – کرداب ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد کچب‌محله – کرداب در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد کچب‌محله – کرداب طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »