خانه / خبر تیزهوشان (صفحه 5)

خبر تیزهوشان

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچب‌محله – کرداب

کارت ورود به جلسه تیزهوشان کچب‌محله – کرداب کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان کچب‌محله – کرداب را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

ثبت نام مدارس شاهد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی : آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی

کارت ورود به جلسه تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان آهی‌محله – احمدآبادکلیج سفلی را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان امافت – امام‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان امافت – امام‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان امافت – امام‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد امافت – امام‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد امافت – امام‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد امافت – امام‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد امافت – امام‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان امافت – امام‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان امافت – امام‌کلا مدارس تیزهوشان امافت – امام‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان امافت – امام‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امافت – امام‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امافت – امام‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی امافت – امام‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی منزل‌دره – موزی‌باغ

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی منزل‌دره – موزی‌باغ ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی منزل‌دره – موزی‌باغ  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان در یکی ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا : آزمون مدارس تیزهوشان مزرعه وستمین – مسکوپا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ مدارس تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین سطح علمی بالاتری ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد منزل‌دره – موزی‌باغ

ثبت نام مدارس شاهد منزل‌دره – موزی‌باغ ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد منزل‌دره – موزی‌باغ در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد منزل‌دره – موزی‌باغ طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی ، ثبت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ

کارت ورود به جلسه تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان منزل‌دره – موزی‌باغ را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز به شرکت ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

کارت ورود به جلسه تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا : آزمون مدارس تیزهوشان سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا

ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سیاه‌دشت علیا – شب‌کلا  : مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی جزء مدارس استعدادهای درخشان و بسیار پر طرفدار در کشور می باشند و به دلیل بالاتر بودن سطح علمی و امکانات اموزشی در این مدارس ، بسیاری از والدین تمایل دارند فرزندانشان ...

بیشتر بخوانید »

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام

کارت ورود به جلسه تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام را چگونه دریافت کنیم؟ آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در اردیبشهت و خرداد ماه برگزار خواهد شد و داوطلبانی که در آزمون شرکت نموده اند جهت شرکت در جلسه آزمون نیاز به دریافت کارت ورود به آزمون تیزهوشان را دارند تا مجاز ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد سپاه – تاکام

ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد سپاه – تاکام ثبت نام مدارس شاهد برای جذب دانش آموزان متقاضی تحصیل در مدارس شاهد تازه‌آباد سپاه – تاکام در سالتحصیلی جدید هرساله از اول خرداد شروع می شود. پیش ثبت نام مدارس شاهد تازه‌آباد سپاه – تاکام طبق روال سال های اخیر در تمامی مقاطع تحصیلی که شامل : ثبت نام مدارس شاهد ...

بیشتر بخوانید »

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام

ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام  هرساله با هدف جذب دانش آموزان علاقه مند به تحصیل در این مدارس اقدام به برگزاری آزمون ورودی می نماید و دانش آموزان بسیاری داوطلب شرکت در آزمون ورودی این مدارس می باشند، زیرا مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام  کیفیت آموزشی مناسب و همچنین ...

بیشتر بخوانید »

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام  

اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام   اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام : آزمون مدارس تیزهوشان تازه‌آباد سپاه – تاکام هرساله در دو پایه هفتم و دهم برگزار گردید. دانش آموزانی که داوظلب شرکت در آزمون تیزهوشان بوده و از طریق سایت سازمان استعدادهای درخشان ثبت نام خود را انجام داده بودند ، ...

بیشتر بخوانید »